Kartka na dzień dobry

Karteczki na sobotę

Witam Cię uśmiechem ciepłym, który jak słońce ciepło Ci da. Niech ten dzień będzie...